Klacht/Bezwaar/Beroep

Hoe dien ik een klacht in?
Klachten dienen via ons klachtenformulier te worden ingediend. Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze zijn ontvangen binnen 6 weken na het evenement ...
Di, 16 Jul, 2019 om 9:15 AM
Hoe dien ik een bezwaar in?
Bezwaarschriften kunnen uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur via e-mail, worden ingediend en moeten met reden zijn omkleed. Bezwaren dienen te worden ing...
Di, 16 Jul, 2019 om 9:15 AM
Hoe dien ik een beroep in?
Beroepschriften kunnen uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur via e-mail, worden ingediend en moeten met reden zijn omkleed. Beroep dient te worden ingedie...
Di, 16 Jul, 2019 om 9:16 AM
Wat is griffierecht?
Griffierechten zijn de kosten die u dient te betalen voor het starten van de bezwaar- of beroepsprocedure. 
Di, 16 Jul, 2019 om 9:16 AM
Waarom dien ik een machtiging af te geven?
Het bezwaar- of beroepschrift wordt pas in behandeling genomen zodra het bedrag aan griffierecht op de rekening van STIBEX is bijgeschreven. Door middel v...
Di, 16 Jul, 2019 om 9:17 AM
Wie handelt mijn klacht, bezwaar en beroep af?
Uw klacht wordt in behandeling genomen door de directie van STIBEX. Het bezwaarschrift wordt in behandeling genomen door de Examencommissie. Het beroepsc...
Di, 16 Jul, 2019 om 9:17 AM
Welke termijnen worden gehanteerd bij klachten, bezwaar en beroep?
Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze zijn ontvangen binnen 6 weken na het evenement of voorval waarop ze betrekking hebben. Klachten worden afgehand...
Di, 16 Jul, 2019 om 9:18 AM
Hoe wordt de uitspraak verstuurd?
Bij een bezwaarschrift wordt de uitspraak digitaal (per e-mail) en gemotiveerd aan de bezwaarde ter kennis gebracht. Bij een beroepschrift wordt de uitspr...
Di, 16 Jul, 2019 om 9:19 AM
Wat is het verschil tussen een klacht, bezwaar of beroep?
Een klacht gaat NIET over de inhoud van een examen, maar over alle andere zaken (zoals geluidsoverlast, niet netjes te woord gestaan enz.). Een bezwaar en ...
Di, 16 Jul, 2019 om 9:09 AM
Kan ik mijn examen inzien?
Het is mogelijk om van het gemaakte examen de foutief beantwoorde vragen in te kijken. U kunt de flextoets inzien tot 6 weken na de examendatum. Een schrift...
Do, 20 Jan, 2022 om 8:24 PM