Bij een bezwaarschrift wordt de uitspraak digitaal (per e-mail) en gemotiveerd aan de bezwaarde ter kennis gebracht.

Bij een beroepschrift wordt de uitspraak digitaal (per e-mail) ter kennis van de appellant, de examencommissie en de directie gebracht.