Uw klacht wordt in behandeling genomen door de directie van STIBEX.

Het bezwaarschrift wordt in behandeling genomen door de Examencommissie.

Het beroepschrift wordt in behandeling genomen door het College van Beroep van Stichting Examenkamer.