Beroepschriften kunnen uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur via e-mail, worden ingediend en moeten met reden zijn omkleed. Beroep dient te worden ingediend bij het College van Beroep van Stichting Examenkamer binnen 6 weken na de uitspraak van de examencommissie op uw bezwaar. Een beroepschrift wordt slechts in behandeling genomen indien met het indienen ervan, doch uiterlijk na 6 weken gerekend vanaf de uitspraakdatum van uw bezwaarschrift door de appellant een bedrag aan griffierecht is gestort en ontvangen.