Het bezwaar- of beroepschrift wordt pas in behandeling genomen zodra het bedrag aan griffierecht op de rekening van STIBEX is bijgeschreven. Door middel van deze machtiging willen wij deze procedure voor de kandidaat versnellen.