Een klacht gaat NIET over de inhoud van een examen, maar over alle andere zaken (zoals geluidsoverlast, niet netjes te woord gestaan enz.). Een bezwaar en beroepschrift gaat over de inhoud van een examen. Als u het niet eens bent met de uitslag, omdat u vindt dat een bepaald antwoord dat is gegeven wel goed is, dan kunt u bezwaar maken. Aan een bezwaarschrift zijn wel voorwaarden gebonden. Lees goed in de uitslagbrief/e-mail hoe u bezwaar kunt maken. Een bezwaarschrift richt u aan de Examencommissie. Indien u van mening bent dat het bezwaarschrift niet goed is afgehandeld, dan kunt u een beroepschrift indienen. Een beroepschrift richt u aan de Examenkamer.