Examen

Welke hulpmiddelen mag ik gebruiken?
Bij de toetscentra wordt een niet-programmeerbare rekenmachine ter beschikking gesteld (net als pen en kladpapier). Dit is een Casio FX-82MS. Met deze rek...
Ma, 15 Jul, 2019 om 1:15 PM
Ik heb één of meerdere onderdelen bij de Associatie behaald. Mag ik de andere onderdelen bij STIBEX doen?
Mocht u al één of meer onderdelen hebben behaald bij Coöperatie Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens, dan kunt u de resultaten gewoon "meenemen...
Ma, 15 Jul, 2019 om 1:16 PM
Wat moet ik doen als ik een vraag of opmerking heb over de inhoud van het examen?
Met uw inhoudelijke vragen kunt terecht bij uw opleider. Als u het niet eens bent met de inhoud van een vraag, kunt u de foutief beantwoorde vragen komen i...
Ma, 15 Jul, 2019 om 1:18 PM
Wat moet ik doen als ik een vraag of opmerking heb over de inhoud van de Demotoets?
Met uw inhoudelijke vragen kunt terecht bij uw opleider. De demotoetsen zijn in beginsel niet bedoeld om de lesstof te oefenen, maar om gewend te raken aa...
Ma, 15 Jul, 2019 om 1:17 PM
Hoe komt een examenvraag tot stand?
Voordat een vraag in een examen van STIBEX terecht komt, hebben verschillende inhoudsdeskundigen naar de vraag gekeken. De vraag wordt in eerste instantie ...
Ma, 15 Jul, 2019 om 1:18 PM
Wat gebeurt er bij een fraudegeval?
Indien u frauduleus heeft gehandeld, kan de examenleider of de directie het gemaakte examen ongeldig verklaren. U wordt hiervan schriftelijk en/of per e-m...
Ma, 15 Jul, 2019 om 1:19 PM
Worden er ook InCompany-examens aangeboden?
Voor bedrijven en scholen worden er extra mogelijkheden geboden, zoals het InCompany afnemen van de examens. STIBEX stelt hiervoor alle faciliteiten ter bes...
Ma, 20 Mei, 2019 om 8:52 AM
Kan ik een bezwaar of beroep indienen?
Kandidaten kunnen bezwaar, respectievelijk beroep aantekenen tegen de uitslag van een examenonderdeel. De bezwaar- en beroepsprocedure staan alleen open voo...
Ma, 20 Mei, 2019 om 8:52 AM
Wat wordt er geëxamineerd?
Op de website is onder "kwalificaties" per examen meer informatie te vinden over de inhoud van de examens. Elk examen is gebaseerd op eind- en to...
Vr, 19 Nov, 2021 om 11:33 AM
Hoe lang duurt een examen?
De examens verschillen allen in tijdsduur;hier kunt u per examen zien hoeveel tijd ervoor beschikbaar is. 
Ma, 15 Jul, 2019 om 1:20 PM