Met uw inhoudelijke vragen kunt terecht bij uw opleider. Als u het niet eens bent met de inhoud van een vraag, kunt u de foutief beantwoorde vragen komen inzien bij ons op kantoor in Nieuwegein. Bij het inzien van eigen werk krijgt u de de mogelijkheid om bezwaar te maken.

De klantenservice gaat niet in op inhoudelijke vragen met betrekking tot de examens. Kijk op de website onder "Downloads" voor meer informatie over inzien eigen werk en het aanmeldingsformulier.