Indien u frauduleus heeft gehandeld, kan de examenleider of de directie het gemaakte examen ongeldig verklaren. U wordt hiervan schriftelijk en/of per e-mail op de hoogte gesteld. Een eventueel  verstrekt diploma kan ongeldig worden verklaard en worden teruggevorderd. Daarnaast kan er een boete worden opgelegd en andere kosten worden gevorderd. In geval van een strafbaar feit zal er aangifte worden gedaan bij de politie.