Op de website is onder "kwalificaties" per examen meer informatie te vinden over de inhoud van de examens. Elk examen is gebaseerd op eind- en toetstermen, die aangeven welke kennis en vaardigheden een kandidaat in het examen moet kunnen laten zien. Deze zijn te vinden onder het kopje "Downloads". Wilt u weten hoeveel vragen er over iedere eind- en toetsterm in het examen zitten (kortom, welke eind- en toetstermen het zwaarst wegen)? Download dan de toetsmatrijzen, deze zijn ook te vinden onder het kopje "https://stibex.nl/downloads/Downloads".