De STIBEX-examens worden automatisch nagekeken, waardoor u direct een uitslag ontvangt en weet of u geslaagd bent of niet. Automatisch nakijken is alleen mogelijk indien een antwoord direct als goed of fout beoordeeld kan worden. Dat kan niet wanneer ook de berekening nagegaan moet worden.

Natuurlijk kan het voorkomen dat een berekening goed is, maar de uitkomst (bijvoorbeeld door een rekenfout) onjuist. STIBEX acht het legitiem dat alleen de uitkomst van een berekening wordt beoordeeld. Zo worden kandidaten gestimuleerd om zorgvuldig en nauwkeurig hun berekeningen te maken.