Als het gaat om ratio’s (kengetallen) wordt er altijd in het examen per vraag aangegeven op welke manier het antwoord moet worden ingevuld, als een percentage of als een decimaal getal. Zo wordt bij solvabiliteit in principe om een percentage gevraagd en bij debt ratio om een decimaal/ratiogetal. Daarbij wordt altijd ook aangegeven hoeveel cijfers achter de komma er gewenst zijn. Er staat bijvoorbeeld “In een percentage, afronden op hele procenten” of “In een percentage, afgerond op 2 cijfers achter de komma”.