Bij STIBEX dient u uitkomsten af te ronden op twee cijfers achter de komma, tenzij anders in de vraag staat vermeld. De regel bij STIBEX is dat de afronding pas mag plaatsvinden aan het eind van de berekening. STIBEX probeert daarbij zoveel mogelijk te voorkomen dat kandidaten door tussentijdse afrondingen op een fout antwoord uitkomen. Dat doen we door auteurs aan te moedigen met ronde getallen te werken en door eventueel in de vraag een alternatieve (minder “strenge”) afronding te eisen (bijvoorbeeld: “rond af op hele procenten“ of zelfs “rond af op hele duizendtallen”), zodat kleine afrondingsverschillen tijdens het rekenproces teniet worden gedaan.

Bij STIBEX dien je uitkomsten af te ronden op twee cijfers achter de komma, tenzij anders in de vraag vermeld. De regel bij STIBEX is dat de afronding pas mag plaatsvinden aan het eind van de berekening.

 

STIBEX probeert daarbij zoveel mogelijk te voorkomen dat kandidaten door tussentijdse afrondingen op een fout antwoord uitkomen. Dat doen we door auteurs aan te moedigen met ronde getallen te werken en door eventueel in de vraag een alternatieve (minder “strenge”) afronding te eisen (bijvoorbeeld: “rond af op hele procenten“ of zelfs “rond af op hele duizendtallen”), zodat kleine afrondingsverschillen tijdens het rekenproces teniet worden gedaan.