Het is mogelijk de couponcode achteraf te verwerken met de factuur. Hier zitten echter wel kosten aan verbonden. Voor deze kosten verwijs ik u naar de tarievenlijst. Om een aanvraag te doen voor het achteraf verwerken van een couponcode, dient het formulier Verklaring Achteraf Verwerken Couponcode in te  vullen, te ondertekenen en naar ons te mailen. Dit formulier vindt u onder ‘Downloads’.