De onderwerpen die wij toetsen staan op de STIBEX-website. Deze onderwerpen vindt u in (1) onze eind- en toetstermen en (2) onze toetsmatrijzen. In deze documenten staat exact vermeld wat er wordt getoetst en hoe er wordt getoetst. STIBEX heeft geen toezicht op hoe de lesstof van de opleider eruit ziet. De opleider is er verantwoordelijk voor dat zijn lessen aansluiten op de genoemde documenten. Indien uw opleiding niet aansloot op het examen, neem dan contact op met uw opleider.