Ja, dat kan. Het STIBEX-diploma Houder Administratiekantoor wordt niet automatisch uitgegeven. Indien u recht heeft op dit diploma en deze graag wil ontvangen, dan dient u contact op te nemen met onze Klantenservice. Zij controleren of u inderdaad recht heeft op het diploma en zorgen ervoor dat u dit diploma ontvangt.

U heeft recht op het diploma STIBEX Houder Administratiekantoor indien u beschikt over:

  • het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden (of een hieraan gelijkgesteld diploma),
  • het STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie (of een hieraan gelijkgesteld diploma) en
  • het STIBEX-certificaat Belastingrecht (onderdeel van Moderne Bedrijfsadministratie) (of een hieraan gelijkgesteld certificaat)