U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice. Geef duidelijk aan waarvoor u vrijstelling wenst en voeg de benodigde bewijzen (kopie van het diploma/certificaat en/of cijferlijst) als bijlage bij. De Klantenservice handelt uw verzoek vervolgens af en neemt bij vragen contact met u op.

Uw diploma dient gewaarmerkt te zijn of worden. U kunt uw originele document (certificaat/diploma) bij drie verschillende instanties laten waarmerken:

  • bij een notariskantoor;
  • bij sommige gemeentes;
  • bij STIBEX kunt u ook het originele document laten waarmerken. Wij controleren of het document inderdaad origineel is en maken een kopie voor onze administratie.

Gelieve vooraf telefonisch (030-60 230 60) een afspraak te maken met onze Klantenservice, zodat wij u direct kunnen helpen bij aankomst.

Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee!