Indien je gegronde redenen heeft om geen digitale toets te willen of kunnen afleggen, neem dan contact op met onze Klantenservice. Zij kunnen we bekijken of we de toets schriftelijk of mondeling kunnen aanbieden.