Bij dyslexie of dyscalculie dient u een geldige verklaring van een ter zake kundig specialist aan STIBEX te overhandigen (NIET zijnde uw eigen huisarts). Op basis hiervan kan de examencommissie u maximaal 30 minuten extra examentijd toekennen. Uw verzoek voor extra examentijd kunt u samen met de geldige verklaring mailen naar STIBEX. U dient echter wel te wachten met het boeken van een examen. Indien u reeds een examen hebt geboekt alvorens de extra tijd is toegekend, dan is het niet meer mogelijk om extra tijd te krijgen voor het reeds geboekte examen.