Om het e-mailadres in jouw account aan te passen, dienen wij uw identiteit te controleren. Kunt u niet meer inloggen, dan dient u het formulier gegevens wijzigen in te vullen en naar ons toe te sturen inclusief een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. Hierna passen wij het e-mailadres voor u aan.