U dient telefonisch contact op te nemen met de klantenservice. Hier wordt gekeken wat de reden is van het geblokkeerde account. Indien mogelijk wordt het account weer geactiveerd.