De normering is bij elke toets anders. Deze is afhankelijk van het aantal en het soort vragen. Bij vragen waarbij de gokkans hoger is (bijvoorbeeld meerkeuzevragen) zal de norm strenger zijn dan bij vragen met een lagere gokkans (bijvoorbeeld open (numerieke) vragen). Op de website vindt u onder het kopje "Downloads" de productinformatie van elk examen. Daar kunt u terugvinden welk percentage van de vragen u goed dient te beantwoorden voor een voldoende.